ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η Ακαδημία ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ ιδρύθηκε το 1964 στο Highett με 48 μαθητές. Το 1965 άνοίξε το δέυτερο σχολείο στο Μοοραββιν και το τρίτο στο East Bentleigh.
Από το 1966 ανταποκρινόμενη στισ εκκλήσεις πολλών γονέων λειτουργησε και σ'άλλες περιοχές>

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού είναι προσοντούχοι δάσκαλοι και καθηγητές με Πανεπιστημιακή κατάρτιση.

Επιλέγονται με ιδιαίτερη προσοχή για τυ ήθος και τον χαρακτήρα τους.

ΣΚΟΠΟΙ

Η Μαράσλειος Ακαδημία προσφέρει μιά ολοκληρωμένη μόρφωση μεταδίδοντας όχι μόνο γνώσεις αλλά διαπλάθει και τον χαρακτήρα του παιδιού με βάση τις αξίες και τις παραδόσεις της Ελληνικής οικογένειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Το πρόγραμμα έχει καταρτισθεί ώστε να μη κουράζει το μαθητή.

Γενικά η Ακαδημία προνοεί και για τους μαθητές πυυ το επίπεδο τους είναι πολύ χαμηλό, με ειδικά μαθήματα.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Ηι Μαράσλειος δίνει οτούς μαθητές εβδομαδιαίο δελτίο, γραμμένο στη Computer που περιέχει την ύλη των μαθημάτων με τις εργασίες.

βιβλΙα 

Τα βιβλία είναι γραμμένη στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητιον της Ακαδημία- Γενικά είναι σε απλή γλωσσά.

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΑΕΙΟ

'()λα τα παιδιά διδάσκονται Ελληνικούς Χορούς από χοροδιδασκάλους, στις ιύρες των μαθημάτων.
Οι διδάσκαλοι χορού είναι επαγγελματίες, Η Ακαδημία διαθέτει εθνικές ενδυμασίες για τις διάφορες εκδηλώσεις

V.C.E. MODERN GREEK

Η Μαράσλειος Ακαδημία είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας της Βικτώριας (VCAB) και έχει την άδεια να διδάξει τους μαθητές Ε'και ΣΤ'Γυμνασίου.

Οι μαθητές βαθμολογούνται από την Ακαδημία σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Μαράσλειoς Ακαδημία Μελβούρνης δεν αρκείται μόνο στην μόρφωση των μαθητών της αλλά οργανώνει γιορτές, τελετή βραβείων, θεατρικές παραστάσεις, παρελάσεις, εκδρομές.

ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΤΑΞΕΙΣ

Η Μαράσλειος Ακαδημία έχει τάξεις για ενηλίκους για να μάθουν Ελληνικά και οι Ξενόγλωσσοι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Το Σχολείο μας χρησιμοποιεί Laptop computers με ειδικά προγράμματα για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού ανάλογες για το Γυμνάσιο.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οι επιθεωρήσεις γίνονται από τον Δτευθυντή της Ακαδημίας γι όλες τις τάξεις, προκειμένου το πρόγραμμα να ακολουθείται ακριβώς.
Οι γονείς ενιημερώνονται συνέχεια με το Σχολικό Ημερολόγιο (diary).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Το περιβάλλον είναι ευχαριστώ για το παιδί διότι του παρέχονται οι κατάλληλες φυχολογικές προδιαγραφές ώστε τ\ διδασκαλία της γλώσσας να αποτελεί μοναδικό λειτουργικό σκοπό.

Ο κυριώτερος σκοπός της Ακαδι^μίας Μελβούρνης είναι η πειθαρχία,

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η Μαράσλειος Ακαδημία δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός.Τα δίδακτρα είναι πολύ χαμιλά αν αναλογισθούμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα που παρέχουμε σε όλους τους μαθητές μας.
SCHOOL OF MODERN GREEK ---- KINDERGARDEN------PRIMARY SCHOOL-------SECONDARY SCHOOL ---------  MODERN GREEK FOR ADULTS ----------- AND COMPUTER LESSONS FOR ADULTS------------------------------------

 

MARASLIOS GREEK ACADEMY OF MELBOURNE
PREP-PRIMARY-SECONDARY
V.C.E MODERN GREEK
A.C.N. 056 350 255 V.A.C.B. (VCE) REG. NO.: 1777